1.Cine garantează calitatea gazelor naturale în Moldova?

 

Stimați consumatori!

În fiecare an, mai ales în perioada de iarnă, cînd crește considerabil consumul de gaze la fiecare din noi apare întrebarea referitor la calitatea gazelor, de care depinde și mărimea consumului de gaze naturale.

Ținem să vă informăm:

Gazele naturale, care întră în sistemul național de transport al RM se controlează la fiecare etapă în drumul său spre consumator.

Calitatea gazelor se apreciază cu ajutorul unor instalații moderne de performanță cu o periodicitate de 4 minute, i-ar valoarile medii se înregistrează în fiecare oră. În baza acestor valori orale se calculă valorile zilnice și lunare a capacității calorice a gazelor naturale.

Umeditatea gazelor se apreciază în fiecare 15 minute.

Conform datelor din pașaportul gazelor primit de la Moldovatransgaz SRL lunar, gazele naturale furnizate de ÎCS Nord Gaz-Sîngerei SRL corespund GOST 5542-87:

-         Capacitatea calorică conform GOST ≥7600 kkal/m3, în realitate 8100-8150 kkal/m3

-         Conținutul oxigenului conform GOST≤1,0%, în realitate 0,01%

 

   În cazul care consumatorul are dubii faţă de calitatea gazelor livrate, urmează să depună o reclamaţie scrisă în adresa Operatorului de reţea. În aşa caz, conform prevederilor pct.17 din ”Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale”, Reclamaţiile scrise ale consumatorilor finali referitor la calitate şi regimurile de livrare a gazelor naturale (nivelurile de presiune) vor fi examinate de operatorul de reţea, în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii. Verificarea calităţii gazelor naturale se va face în conformitate cu prevederile standardului naţional "Gaze naturale pentru utilizarea în scopuri industriale şi casnice” GOST 5542.

  Răspunsul operatorului de reţea se va baza pe rezultatele ultimelor analize periodice de laborator, a caracteristicilor fizico-chimice ale gazelor naturale, preluate de la cel mai apropiat punct al reţelei de distribuţie a gazelor naturale, cu condiţii tehnologice corespunzătoare.
   Consumatorul final poate cere verificarea parametrilor de calitate a gazelor naturale de la punctul de reglare a presiunii, în perimetrul de deservire al căruia se află locul de consum al consumatorului final care a depus reclamaţia.
   Personalul operatorului de reţea se va deplasa la faţa locului pentru preluarea probelor de gaze naturale în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii.
   Totodată, ţinem să informăm, că conform alin.3 din pct.17 se prevede că ”dacă se confirmă că pretenţiile consumatorului final privind calitatea gazelor naturale furnizate nu sînt justificate, cheltuielile pentru preluarea probelor şi efectuarea analizei de laborator vor fi restituite operatorului de reţea de către consumatorul final”.  

Fiecare consumator are posibilitatea de a comanda o expertiză independență.

    Adresa laboratorului Gaze Naturale "Veritrans Plus” SRL

    mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 68, tel. 0(22)93-18-21

 

  În cazul care constataţi dereglării în regimul de ardere a gazului, vă îndemnăm să realizaţi lucrării de reparaţie şi curăţire a utilajele de gaze, deoarece depunerea impurităţilor mecanice vă poate duce în eroare referitor la calitatea gazului consumat.


Avertizare: Orice lucrări de reparaţie a echipamentului,care funcţionează pe baza de gaze naturale, trebuie efectuate de către serviciile tehnice profesionale autorizate, în vederea respectării regulilor şi cerinţelor tehnicii securităţii.

ÎCS Nord Gaz-Sîngerei SRL prestează servicii de desrvire tehnică a utilajului de gaz. Comanda poate fi efectuată la tel: 0262-21733 sau pe adresa or.Sîngerei, str. Independenţei,107.

2. Se poate oare de adăugat în gaz  Aer sau alte impurități?

a) Gazul natural este mai ușor ca aerul, nu are culoare, miros și cel mai important:   gazul natural este explozibil și imflamabil. Și dacă în componența gazului se vor adăuga careva impurități, cu atît mai mult aer, consecințele pot fi cele mai grave: se poate produce o explozie.

Conținutul de oxigen în componența gazului este de 0,01%, ceia ce este cu mult mai puțin decît prevede GOST.  Aceasta vorbește despre aceia, că în conducta de gaz aer nu pătrunde.

b) Moldova nu dispune de rezerve de gaze naturale proprii. Deaceia gazele naturale importate prin sistemul de trasport național nu se amestecă cu alte gaze, cu atît mai mult, că Moldovagaz nu dispune de utilaj pentru amestecul gazelor naturale, afară de utilaj pentru dozarea gazelor naturale cu odorant etilmercaptan pentru  a preda gazelor gazelor naturale un miros specific, conform normelor de securitate, pentru depistarea rapidă a scurgerilor de gaze.

3. Cum se poate de economisit la plata pentru gaze naturale?

a) Consumul de gaze în mare măsură depinde de starea tehnică a utilajului de consum gaze. Deaceia este necesar ca odată pe an, utilajul de consum gaze să treacă deservirea tehnică, care va fi efectuată de specialiști în domeniul gazificării. Sunați la tel. 0(262)2-17-33 și comandați regulat deservirea tehnică a utilajului de consum gaze.

4.Cum de procedat în cazul pierderii sau neprimirii a facturii de plată pentru gazele naturale consumate?

   În cazul, în care nu aţi primit sau aţi pierdut bonul de plată (factura) pentru gazele naturale consumate este necesar să vă adresaţi la oficiile întreprinderii de distribuţie a gazelor (sau cele situate în administraţia întreprinderii sau la oficiile sectoarelor de exploatare situate în teritoriu) pentru primirea duplicatelor facturilor de plată. Distribuirea facturilor de plată se efectuează prin intermediul: oficiilor poştale, asociaţiilor şi întreprinderilor ale fondurilor locative.

 

5.Care este modul de calculare a volumului de gaze naturale consumat în perioada demontării echipamentului de măsurare,în scopul verificării metrologice periodice?

   Furnizor este obligat să monteze consumatorului casnic un alt echipament de măsurare în locul celui demontat pentru verificarea metrologică periodică.

   În cazul în care, la consumatorul casnic, în locul echipamentului de măsurare, demontat pentru verificare metrologică, nu este posibil de instalat provizoriu alt echipament de măsurare, furnizorul, pe durata perioadei de verificare, determină volumul de gaze naturale consumat de către consumator în baza consumului mediu zilnic de gaze naturale înregistrat de echipamentul de măsurare pe parcursul perioadei calendaristice similare, aplicînd coeficienţi de corecţie în cazul în care condiţiile metrologice diferă.

  În cazul, în care nu este posibilă aprecierea perioadei calendaristice similare, volumul de gaze naturale utilizate de consumatorii casnici se determină în baza normelor lunare de consum a gazelor, stabilite pentru o persoană.

 

6.Cine are dreptul să efectueze montarea şi racordarea instalaţiei de utilizare a solicitantului/consumatorului la reţeaua de gaze naturale?

    Montarea instalaţiei de utilizare a solicitantului/consumatorului şi lucrările necesare pot fi executate de titulari de licenţă respectivă, la alegerea solicitantului. Executorul lucrărilor de montare este obligat să confirme în scris schema, calitatea şi securitatea lucrărilor executate.
   Racordarea instalaţiei de utilizare a solicitantului la reţeaua de gaze naturale se efectuează numai de către unitate de distribuţie, care poartă toată responsabilitatea pentru executarea acestor lucrări conform legislaţiei.
  Racordarea se efectuează în prezenţa solicitantului după ce au fost îndeplinite condiţiile indicate în avizul de racordare, instalaţia de utilizare fiind recepţionată în exploatare
  Racordarea instalaţiei de utilizare a solicitantului la reţeaua de gaze naturale se efectuează în termen de cel mai mult 4 zile lucrătoare din ziua semnării de către solicitant a contractului de furnizare a gazelor naturale şi efectuării plăţii pentru racordare.

 

7. Ce sesubînţelege prin volumul de gaze naturale consumat nesancţionat şi măsurile întreprinse de furnizor pentru depistarea lor?

   Depistarea încălcării condiţiilor contractuale de către consumator, care au condus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a volumului de gaze naturale consumat se consideră volumul de gaze nesancţionat.
  Încălcare se consideră conectarea neautorizată a aparatelor sau a instalaţiei de utilizare la reţeaua de gaze naturale prin evitarea echipamentului de măsurare, dar şi deteriorarea echipamentului de măsurare şi a sigiliilor.
  În cazul intervenţiei vizibile în funcţionarea echipamentului de măsurare este defectul sau lipsa sticlei la contor, defectarea corpului contorului, deteriorarea sau intervenţia asupra sigiliului, ruperea cordonului sigiliului sau restabilirea lui după ce a fost rupt, lipsa sigiliului. În celelalte cazuri este conectarea neautorizată a aparatelor sau a instalaţiei de utilizare la reţeaua de gaze naturale sau consum prin evitarea echipamentului de măsurare, contrafacerea sigiliului şi altele.

   În cazul depistării încălcării, personalul furnizorului întocmeşte actul de depistare a încălcării clauzelor contractuale în 2 exemplare — câte un exemplar pentru fiecare parte. În cazul în care, consumatorul sau reprezentantul acestuia refuză să semneze actul de depistare a încălcării clauzelor contractuale, personalul furnizorului indică în act faptul şi motivele refuzului. În cazul în care se presupune, că echipamentul de măsurare în cauză sau sigiliile lui nu sunt integre se întocmeşte actul de demontare în 2 exemplare în care se fixează cauzele demontării contorului.
   Furnizorul este în drept să deconecteze instalaţia de utilizare de la reţeaua de gaze în cazul încălcării clauzelor contractuale de către consumator, care au adus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a consumului de gaze naturale.
  În cazul, când s-a constatat documentar încălcarea clauzelor contractuale consumatorul este obligat să compenseze prejudiciul material adus în rezultatul încălcării. Furnizorul calculează consumul de gaze naturale conform sistemului pauşal, ţinând cont de volumul facturat şi achitat de către consumator pentru perioada recalculării.
  În cazul intervenţiei vizibile, la calcularea consumului de gaze naturale, conform sistemului pauşal, se va lua în consideraţie perioada de timp de la data ultimei citiri a indicaţiilor echipamentului de măsurare (controlului vizual al echipamentului de măsurare), dar nu mai mult de 3 luni, în cazul lipsei accesului la citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare.
   În celelalte cazuri, la efectuarea calculelor consumului de gaze naturale, conform sistemului pauşal se utilizează perioada de la data ultimului control al echipamentului de măsurare sau perioada de la data comiterii încălcării, dar nu mai mare de un an. În calcul se ia în consideraţie numărul orelor de utilizare pentru diferite tipuri de aparate de utilizare, indicate în Anexa nr.4 al Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale.

 

 

Calendarul evenimentelor
«  Iunie 2024  »
LnMrMrcJoiVnSaDm
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Statistica
Total online: 1
Vizitatori: 1
Utilizatori: 0