Consumatorul casnic are următoarele obligaţii :

 

 a) să achite integral plata datorată pentru gazele naturale furnizate şi penalităţile calculate, conform condițiilor contractuale şi în termenele stabilite în factura de plată ;

 b) să respecte cu stricteţe regulile de utilizare a gazelor naturale ;

 c) să nu permită şi să nu execute modificări sau conectări de noi aparate de utilizare, în afara proiectului, la instalația existentă, fără acordul preliminar al operatorului de sistem;

 d) să nu racordeze la instalaţia sa de utilizare instalaţiile altor consumatori ;

 e) să permită accesul echipei de intervenţie a unităţii de distribuţie, după prezentarea legitimaţiei, în scopul efectuării unor lucrări de revizii, reparaţii, întreruperi, sistări, deconectări, racordări, precum și remediere a deranjamentelor sau avariilor din instalaţiile unităţii de distribuţie aflate pe proprietatea consumatorului, precum şi pentru verificarea respectării clauzelor contractului ;

Personalul Furnizorului specifică rezultatele controlului şi verificării efectuate în fişa de control, anexată la contract

  f) să păstreze intacte contorul de gaze şi sigiliile aplicate acestuia ;

  g) să înştiinţeze în cel mai scurt timp furnizorul în cazul în care depistează că este deteriorat echipamentul de măsurare sau sînt violate sigiliile ;

   h) să fie prezent la controlul echipamentului de măsurare al gazelor naturale ;

   i)  în cazul lipsei echipamentului de măsurare, să  informeze în scris furnizorul ,în termen de trei zile lucrătoare, despre modificarea suprafeţei de încălzire, schimbarea numărului de locatari care sînt factori ce influenţează la consumul de gaze naturale .Recalcularea plăţii pentru gazele naturale consumate se va efectua din momentul survenirii modificărilor menţionate ;

    j) să anunţe imediat  furnizorul despre scurgerile de gaze survenite în instalaţia sa de utilizare , cît şi în instalaţiile din vecinătate ;

    k) să efectueze remedierea defecțiunilor în instalațiile sale de gaze naturale, prin intermediul unităților specializate sau persoanelor autorizate să efectueze astfel de lucrări;

     l) să permită accesul echipei de intervenţie a furnizorului, după prezentarea legitimaţiei, în scopul efectuării unor lucrări de revizii, reparaţii, întreruperi, sistări, deconectări, racordări, precum şi de remediere a  deranjamentelor sau avariilor din instalaţiile furnizorului aflate pe proprietatea consumatorului

     m) să suporte cheltuielile necesare pentru racordare, modificarea instalației de racordare, solicitată de el;

      n) să solicite rezilierea contractului în caz de înstrăinare a imobilului său.

 
Consumatorul noncasnic are următoarele obligaţii :
 
1. Să utilizeze raţional gazele naturale.

2. Să achite integral consumul de gaze naturale în termenul indicat în factură;

3. Să întreţină instalaţia sa de utilizare a gazelor naturale în stare bună de funcţionare.

4. Să respecte cu stricteţe regulile de utilizare a gazelor naturale şi regulile de securitate în gospodăria de gaze.

5. Să anunţe Furnizorul despre scurgerile de gaze naturale survenite în instalaţia sa de utilizare, precum şi în instalaţiile de gaze naturale din vecinătate.

6. Să nu majoreze debitul sumar prin executarea de modificări sau racordări de noi aparate de utilizare, fără acordul preliminar al Furnizorului.

7. Să permită accesul personalului Furnizorului, operatorului de reţea conform Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, la echipamentele de reglare/măsurare şi pentru examinarea aparatelor de utilizare.

8. Să permită accesul echipei de intervenţie a operatorului de reţea, după prezentarea legitimaţiei, în scopul efectuării unor lucrări de revizii, reparaţii, întreruperi, sistări, deconectări, precum şi de remediere a deranjamentelor sau avariilor din instalaţiile operatorului de reţea aflate pe teritoriul Consumatorului noncasnic.

9. Să efectueze remedierea defecţiunilor din instalaţia sa de utilizare, prin intermediul unităţilor specializate sau personalului autorizat să efectueze astfel de lucrări.

10.Să permită operatorului de reţea executarea lucrărilor de racordare a instalaţiilor de utilizare ale altor consumatori finali, cînd instalaţia de racordare se află pe proprietatea Consumatorului noncasnic.

11.Să suporte cheltuielile necesare pentru racordare, modificarea instalaţiilor de racordare şi de utilizare solicitate de el.

12.Să păstreze intacte echipamentul de măsurare şi sigiliile aplicate lui.

13.Să efectueze înregistrarea continuă (neîntreruptă) a debitului şi parametrilor (temperaturii şi presiunii) gazelor naturale furnizate.

14.Să coordoneze cu Furnizorul toate modificările volumelor contractate de gaze naturale.

15.Să efectueze în termen verificarea metrologică periodică a echipamentului de măsurare care îi aparţine.

 

 Operatorul de reţea are următoarele obligaţii:

a) să respecte indicatorii de calitate a serviciilor de transport sau de distribuţie a gazelor naturale;

b) să întreţină, să exploateze şi să înlocuiască reţelele de gaze naturale ce-i aparţin în caz de degradare, cu excepţia situaţiei deteriorării acestora de către consumatorii finali sau alte persoane, cazuri în care aceştia sînt obligaţi să suporte integral cheltuielile generate;

c) să anunţe consumatorii finali, cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte, despre întreruperile programate şi limitările în furnizarea gazelor naturale, menţionînd motivele întreruperii;

d) să restabilească în cel mai scurt timp posibil, furnizarea gazelor naturale în caz de întreruperi neprogramate sau în cazul altor deranjamente din reţeaua de gaze naturale;

e) să reconecteze instalaţia de utilizare a consumatorului final la reţeaua de gaze naturale conform pct.92 şi să reia furnizarea gazelor naturale;

f) să prezinte la solicitarea consumatorului final informaţii cu privire la parametrii de calitate a gazelor naturale furnizate la locul de consum;

g) să răspundă în termenele stabilite prin Legea cu privire la petiţionare, la reclamaţiile depuse în scris de consumatorii finali;

h) să repare prejudiciile cauzate consumatorului final;

i) să efectueze în termen verificarea metrologică periodică a echipamentului de măsurare a gazelor naturale furnizate consumatorului casnic;

j) să informeze consumatorii finali şi solicitanţii privind modalităţile de soluţionare a problemelor abordate de către aceştia;

k) să monteze consumatorului casnic un alt echipament de măsurare în locul celui supus verificării sau defectat nu din vina consumatorului casnic;

l) să permită accesul consumatorului final la echipamentul său de măsurare, fiind anunţat în prealabil.
Calendarul evenimentelor
«  Iulie 2024  »
LnMrMrcJoiVnSaDm
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Statistica
Total online: 1
Vizitatori: 1
Utilizatori: 0