Furnizorul are următoarele obligaţii:

a) să asigure furnizarea continuă şi fiabilă a gazelor naturale, pînă la robinetul de siguranţă la consumatorii casnici şi pînă la punctul de delimitare în cazul consumatorilor noncasnici, la parametrii de calitate conform standardului naţional "Gaze naturale pentru utilizarea în scopuri industriale şi casnice”, GOST 5542, şi normelor în construcţie NCMG.05.01-2006, aprobate de către Agenţia Construcţii şi Dezvoltarea Teritoriului prin Ordinul nr.42 din 6 septembrie 2006 (Normativ în construcţii, Sisteme de distribuţie a gazelor, ediţie oficială, Chişinău, 2006);

b) să asigure furnizarea gazelor naturale în condiţii optime şi de siguranţă, respectînd clauzele specificate în contractul de furnizare a gazelor naturale;

c) să asigure încasarea de la consumatorul final, inclusiv prin intermediul băncilor sau al oficiilor sale din teritoriu, în termenul prevăzut în prezentul Regulament, a plăţilor pentru gazele naturale furnizate;

d) să repare prejudiciul cauzat consumatorului final în cazul nerespectării clauzelor contractuale;

e) să prezinte lunar consumatorului final factura emisă în baza indicaţiilor echipamentului de măsurare pentru plata gazelor naturale consumate, la tariful în vigoare aprobat de Agenţie, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de expirarea termenului limită de plată a facturii, indicat în aceasta;

f) să prezinte consumatorului final calculul volumelor de gaze naturale în cazul încălcării clauzelor contractuale de către consumatorul final, care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a volumului de gaze naturale consumat, iar pentru consumatorii noncasnici să prezinte şi calculele volumelor de gaze naturale incluse în factură, suplimentar celor bazate pe indicaţiile echipamentului de măsurare;

g) să determine consumul de gaze naturale conform consumului mediu zilnic în circumstanţele expuse în pct.150 din prezentul Regulament;

h) să prezinte la solicitarea consumatorului final informaţii cu privire la istoricul consumului de gaze naturale la locul de consum al consumatorului final, plăţile şi penalităţile calculate şi achitate de către consumatorul final la locul său de consum;

i) să răspundă în termenele stabilite prin Legea cu privire la petiţionare nr.190-XIII din 19 iulie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.6-8, art.23), la reclamaţiile, depuse în scris de consumatorii finali;

j) să restituie datoriile acumulate faţă de consumatorul final, pînă la data rezilierii contractului de furnizare a gazelor naturale;

k) să restituie consumatorului final sumele suplimentare suportate de consumatorul final cauzate de erori de facturare.

 Operatorul de reţea are următoarele obligaţii:

a) să respecte indicatorii de calitate a serviciilor de transport sau de distribuţie a gazelor naturale;

b) să întreţină, să exploateze şi să înlocuiască reţelele de gaze naturale ce-i aparţin în caz de degradare, cu excepţia situaţiei deteriorării acestora de către consumatorii finali sau alte persoane, cazuri în care aceştia sînt obligaţi să suporte integral cheltuielile generate;

c) să anunţe consumatorii finali, cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte, despre întreruperile programate şi limitările în furnizarea gazelor naturale, menţionînd motivele întreruperii;

d) să restabilească în cel mai scurt timp posibil, furnizarea gazelor naturale în caz de întreruperi neprogramate sau în cazul altor deranjamente din reţeaua de gaze naturale;

e) să reconecteze instalaţia de utilizare a consumatorului final la reţeaua de gaze naturale conform pct.92 şi să reia furnizarea gazelor naturale;

f) să prezinte la solicitarea consumatorului final informaţii cu privire la parametrii de calitate a gazelor naturale furnizate la locul de consum;

g) să răspundă în termenele stabilite prin Legea cu privire la petiţionare, la reclamaţiile depuse în scris de consumatorii finali;

h) să repare prejudiciile cauzate consumatorului final;

i) să efectueze în termen verificarea metrologică periodică a echipamentului de măsurare a gazelor naturale furnizate consumatorului casnic;

j) să informeze consumatorii finali şi solicitanţii privind modalităţile de soluţionare a problemelor abordate de către aceştia;

k) să monteze consumatorului casnic un alt echipament de măsurare în locul celui supus verificării sau defectat nu din vina consumatorului casnic;

l) să permită accesul consumatorului final la echipamentul său de măsurare, fiind anunţat în prealabil.
Calendarul evenimentelor
«  Decembrie 2022  »
LnMrMrcJoiVnSaDm
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Statistica
Total online: 1
Vizitatori: 1
Utilizatori: 0