RAPOARTE ANRE 2023

 

 

Raport C4. Retribuirea muncii personalului întreprinderii de gaze naturale ÎCS Nord Gaz-Singerei SRL în perioada anul 2023

 

 

Raport C4. Retribuirea muncii personalului întreprinderii de gaze naturale ICS Nord Gaz-Singerei SRL în perioada anul 2023

 

 

Raport C5. Datoriile întreprinderii ICS Nord Gaz-Singerei SRL în perioada 31.12.2023

 

 

Raport C5. Datoriile întreprinderii ICS Nord Gaz-Singerei SRL în perioada anul 2023

 

 

Raport C8. Impozite și taxe achitate de către titularul de licență ICS Nord Gaz-Singerei SRL în perioada anul 2023

 

 

Raport D10. Reţelele de distribuție a gazelor naturale aflate în exploatare la titularul de licență pentru distribuția gazelor naturale _ÎCS Nord Gaz-Sîngerei SRL_ la situația 31.12.2023

 

 

Raport D11. Informaţia privind staţiile, posturile, instalațiile individuale de reglare a gazelor naturale gestionate de titularul de licență pentru distribuția gazelor naturale _ÎCS Nord Gaz-Sîngerei SRL_ la situația din 31.12.2023

 

 

Raport D14. Informaţia titularului de licență pentru distribuția gazelor naturale __ÎCS Nord Gaz-Sîngerei SRL _ privind echipamentele de masurare a gazelor naturale în exploatare la situația 31.12.2023

 

 

Raport D1. Veniturile titularului de licență pentru distribuția gazelor naturale ICS Nord Gaz-Singerei SRL pentru perioada anul 2023

 

 

Tabelul D2. Cheltuielile titularului de licență pentru distribuția gazelor naturale ICS Nord Gaz-Singerei SRL pentru perioada anul 2023

 

 

Raport D3. Consumurile și cheltuielile efective ale titularului de licență pentru distribuţia gazelor naturale ICS Nord Gaz-Singerei SRL pentru perioada anul 2023

 

 

Raport D4. Procurările de gaze naturale de către titularul de licență pentru distribuția gazelor naturale ICS Nord Gaz-Singerei SRL pentru perioada anul 2023

 

 

Raport D5. Veniturile titularului de licență pentru distribuția gazelor naturale ÎCS NORD GAZ-SINGEREI SRL pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale pentru perioada anul 2023

 

 

Raport D6. Veniturile efective înregistrate de către titularul de licență pentru distribuția gazelor naturale ICS Nord Gaz-Singerei SRL în urma prestării serviciilor auxiliare în perioada anul 2023

 

 

Raport D8. Volumele de gaze naturale injectate în/distribuite din rețelele titularului de licență pentru distribuția gazelor naturale ICS Nord Gaz-Singerei SRL în perioada anul 2023

 

 

Raport D9. Informaţia privind consumatorii finali cărora li s-au distribuit gaze naturale de către ICS Nord Gaz-Simgerei SRL pentru anul 2023

 

 

Raport F10. Informaţia privind consumatorii finali cărora li s-au furnizat gaze naturale de către ÎCS Nord Gaz-Singerei SRL pentru anul 2023

 

 

Raport F1. Veniturile titularului de licență pentru furnizarea gazelor naturale la prețuri reglementate ÎCS Nord Gaz-Singerei SRL pentru perioada anul 2023

 

 

Raport F2. Cheltuielile titularului de licență pentru furnizarea gazelor naturale la prețuri reglementate ÎCS Nord Gaz-Singerei SRL pentru perioada anul 2023

 

 

Tabelul F3. Consumurile şi cheltuielile efective ale titularului de licență pentru furnizarea gazelor naturale la prețuri reglementate ÎCS Nord Gaz-Singerei SRL pentru perioada anul 2023

 

 

Raport F4. Procurările de gaze naturale de către titularul de licență pentru furnizarea gazelor naturale la prețuri reglementate ÎCS Nord Gaz-Singerei SRL în perioada anul 2023

 

 

Raport F6. Cheltuielile titularului de licență pentru furnizarea gazelor naturale la prețuri reglementate ICS Nord Gaz-Singereii SRL aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale la situația din: 31.12.2023

 

 

Raport F7. Cheltuielile titularului de licență pentru furnizarea gazelor naturale la prețuri reglementate ÎCS Nord Gaz-Singerei SRL aferente serviciului de stocare al gazelor naturale la situația din: 31.12.2023

 

 

Raport F8. Veniturile titularului de licență pentru furnizarea gazelor naturale la prețuri reglementate ÎCS NORD GAZ-SINGEREI de la activitatea de furnizare a gazelor naturale pentru perioada anul 2023

 

 

Raportul F9. Achitările, datoriile și creanțele titularului de licență pentru furnizarea gazelor naturale la prețuri reglementate ÎCS Nord Gaz-Singerei SRL pentru gazele naturale furnizate în perioada anul 2023

 

 

RAPOARTE ANRE 2022

 

 

Tabelul DF2. Consumurile şi cheltuielile ÎDG ÎCS Nord Gaz-Singerei SRL pe perioada 01.01- 31.12.2022

 

 

Tabelul C4. Remunerarea muncii personalului întreprinderii ÎCS Nord Gaz-Singerei SRL în perioada de 01.01- 31.12.2022

 

 

Tabelul DF1. Veniturile ÎDG ÎCS Nord Gaz-Singerei SRL de 01.01- 31.12.2022

 

 

Registru întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali ÎCS NORD GAZ-SINGEREI SRL anul 2022

 

 

Tabelul DF 12. Pierderile de gaze naturale în reţelele de distribuţie ale SRL Nord Gaz-Singerei în perioada 01.01.2022-31.12.2022

 

 

Tabelul DF8 Informaţia privind numărul de consumatori deserviţi de întreprinderea de gaze ÎCS Nord Gaz-Sîngerei SRL în anul 2022

 

 

Tabelul DF4: Procurări și distribuiri de gaze naturale de către OSD ÎCS NORD GAZ-SINGEREI SRL aferente perioadei 01.01.2021-31.12.2022

 

 

Calculul tarifelor pentru serviciul de distribuţie şi furnizare a gazelor naturale Anexa N 2,Forma 5-c

 

 

Tabelul DF 13. Veniturile de la furnizarea gazelor naturale de către SRL ,,Nord Gaz-Singerei" în anul 2022

 

 

Registru întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali ÎCS NORD GAZ-SINGEREI SRL anul 2022

 

 

Tabela DF9. Achitările consumatorilor întreprinderii de distribuţie gaze ÎCS Nord Gaz-Sîngerei S.R.L. (mii.lei)pentru gazele naturale consumate în pertioada 01.01-31.12.2022

 

 

Tabelul DF3. Costul vînzărilor producţiei de bază şi serviciilor auxiliare ale ÎDG ÎCS Nord Gaz-Singerei SRL în perioada 01.01-31.12.2022

 

 

Tabelul DF5. Vînzările de gaze naturale consumatorilor de către ÎCS Nord Gaz-Singerei SRL în perioada de 01.01- 31.12.2022

 

 

Tabelul DF6. Informaţia ÎCS Nord Gaz-Sîngerei SRL privind conductele de distribuţie gaze

 

 

Tabelul DF7. Informaţia ÎCS Nord Gaz-Sîngerei SRL privind echipamentul de masurare a gazelor naturale

 

 

Nivelul indicatorilor generali de continuitate în reţeaua de distribuţie a gazelor naturale

 

 

Durata medie de procesare a cererilor privind elibereea avizilor de racordare a ÎCS Nord Gaz-Sîngerei SRL pentru anul 2022

 

 

Repartizarea cheltuielilor administrative şi operaţionale pe genuri de activităţi 01-12/2022

 

 

Discifrarea 5c 2022

 

 

Raport cu privire la calitatea serviciului de transport/distribuţie a gazelor naturale pentru perioada ANUL 2022

 

 

 

RAPOARTE ANRE 2021

 

 

Tabelul C1. Uzura mijloacelor fixe aleÎCS Nord Gaz-Singerei SRL în perioada de 01.01.2021 - 31.12.2021

 

 

Tabelul C4. Remunerarea muncii personalului întreprinderii ÎCS Nord Gaz-Singerei SRL în perioada de 01.01.2021 - 31.12.2021

 

 

Tabelul DF1. Veniturile ÎDG ÎCS Nord Gaz-Singerei SRL de la 01 pînă la 31.12.2021

 

 

Tabelul DF2. Consumurile şi cheltuielile ÎDG ÎCS Nord Gaz-Singerei SRL pe perioada 01.01- 31.12.2021

 

 

Tabelul DF4: Procurări și distribuiri de gaze naturale de către OSD ÎCS NORD GAZ-SINGEREI SRL aferente perioadei 01.01.2021-31.12.2021

 

 

Tabelul DF5. Vînzările de gaze naturale consumatorilor de către ÎCS Nord Gaz-Singerei SRL în perioada de 01.01- 31.12.2021

 

 

Tabelul DF6. Informaţia ÎCS Nord Gaz-Sîngerei SRL privind conductele de distribuţie gaz

 

 

Tabelul DF7. Informaţia ÎCS Nord Gaz-Sîngerei SRL privind echipamentul de masurare a gazelor naturale

 

 

Tabelul DF8 Informaţia privind numărul de consumatori deserviţi de întreprinderea de gaze ÎCS Nord Gaz-Sîngerei SRL în anul 2021

 

 

Tabela DF9. Achitările consumatorilor întreprinderii de distribuţie gaze ÎCS Nord Gaz-Sîngerei S.R.L. (mii.lei)pentru gazele naturale consumate în pertioada 01.01.2021 -31.12.2021

 

 

 

Tabelul DF10. Informaţie privind întreruperile în livrările de gaze consumatorilor întreprinderii de distribuţie gaze ÎCS Nord gaz-Sîngerei SRLîn perioada 1 ianuarie - 31.12.2021

 

 

 

Tabelul DF12. Pierderile de gaze naturale în reţelele de distribuţie ale SRL Nord Gaz-Singerei în perioada 01.01.2021-31.12.2021

 

 

Tabelul DF 13. Veniturile de la furnizarea gazelor naturale de către SRL, Nord Gaz-Singerei" în anul 2021

 

 

 

RAPOARTE ANRE 2020

 

 

Tabelul DF1. Veniturile ÎCS Nord Gaz-Singerei SRL de la 01 pînă la 31.12.2020

 

 

Tabelul DF2. Consumurile şi cheltuielile ÎCS Nord Gaz-Singerei SRL pe perioada 01.01- 31.12.2020

 

 

Tabelul DF3. Costul vînzărilor producţiei de bază şi serviciilor auxiliare ale ÎCS Nord Gaz-Singerei SRL în perioada 01.01-31.12.2020

 

 

Tabelul DF4. Procurările şi livrările de gaze naturale de către întreprinderea de distribuţie gaze ÎCS Nord Gaz-Singerei SRL în perioada de 01.01- 31.12.2020

 

 

Tabelul DF5. Vînzările de gaze naturale consumatorilor de către ÎCS Nord Gaz-Singerei SRL în perioada de 01.01- 31.12.2020

 

 

Tabelul DF6. Informaţia ÎCS Nord Gaz-Sîngerei SRL privind conductele de distribuţie gaze

 

 

Tabelul DF7. Informaţia ÎCS Nord Gaz-Sîngerei SRL privind echipamentul de masurare a gazelor naturale

 

 

Tabelul DF8 Informaţia privind numărul de consumatori deserviţi de întreprinderea de gaze ÎCS Nord Gaz-Sîngerei SRL în anul 2020

 

 

Tabela DF9. Achitările consumatorilor întreprinderii de distribuţie gaze ÎCS Nord Gaz-Sîngerei S.R.L. în pertioa da 01.01-31.12.2020

 

 

Tabelul DF10. Informaţie privind întreruperile în livrările de gaze consumatorilor întreprinderii de distribuţie gaze ÎCS Nord gaz-Sîngerei SRLîn perioada 1 ianuarie - 31.12.2020

 

 

Tabelul DF11. Informaţie privind reclamaţiile (petiţiile) consumatorilor întreprinderii distribuţie gaze ÎCS Nord Gaz-Sîngerei SRLîn perioada 1 ianuarie- 31.12.2020

 

 

Tabelul DF12. Pierderile de gaze naturale în reţelele de distribuţie gaze ale ÎCS Nord Gaz-Sîngerei SRL

 

 

Tabelul DF13. Veniturile de la furnizarea gazelor naturale de către SRL ,,Nord Gaz-Singerei"

 

 

Calculul tarifelor pentru serviciul de distribuţie şi furnizare a gazelor naturale Anexa N 2,Forma 5-c

 

 

Raport cu privire la calitatea serviciului de distribuție a gazelor naturale pentru perioada 2020

 

 

Tabelul C1. Uzura mijloacelor fixe ale ÎCS Nord Gaz-Singerei SRL în perioada de 01.01-31.12.2020 (mii.lei)

 

 

Tabelul C2. Informaţie privind serviciile de managament, consultanţă, juridice şi de audit prestate de terţi în perioada de gestine ÎCS Nord Gaz-Singerei SRL în perioada de 01.01- 31.12.2020

 

 

Tabelul C3. Relaţiile ÎCS Nord Gaz-Singerei SRL în perioada de 01.01- 31.12.2020 cu părţile legate

 

 

Tabelul C4. Remunerarea muncii personalului întreprinderii ÎCS Nord Gaz-Singerei SRL în perioada de 01.01- 31.12.2020

 

 

 

Calendarul evenimentelor
«  Iunie 2024  »
LnMrMrcJoiVnSaDm
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Statistica
Total online: 1
Vizitatori: 1
Utilizatori: 0